Du er en privatperson med en balkong, en stor hage, en liten hage eller en annen form for grønn flekk.
Du kan også være en kommune, et boretslag eller en bedrift som trenger et løft i utearealene.

Jeg tilbyr alt fra detaljerte hageplaner og utføring av prosjektet til en times befaring med idemyldring, tips og råd. Mitt hjerte ligger aller nærmest mot det grønne, så jeg samarbeider med andre gartnere om utførende arbeid som anlegg og oppgradering av de andre elementene som utgjør en hage. Jeg kan også gi tips om innendørs beplantning.Grønn Ide tilbyr:
-
Hageplaner med detaljerte tegninger, planteplaner og skjøtselsforslag.
-Skisser og enkle oversiktsplaner.
-Hagebefaring med idemyldring.
-Nyanlegg eller oppgradering av hagen.
-Skjøtsel og vedlikehold.
-Hagedamanlegg. 

Grønn Ide samarbeider tett med Porsmyr Gartnertjenester om anlegg av småhager og skjøtsel.